Опит за привличане на донори на костен мозък


         Костният мозък е абсолютно необходим за живота, защото е хранилище на кръвотворните стволови клетки, от които произлизат всички видове кръвни клетки. Ето защо, ако собственият костен мозък по една или друга причина стане негоден, присаждането на костен мозък е въпрос на живот и смърт..

Кога се налага присаждане на костен мозък

         Най-честото основание за присаждане на костен мозък е левкемията. Макар че много пациенти с левкемия се излекуват напълно чрез химиотерапия, нерядко се случват рецидиви – след привидно успешно лечение левкемичните клетки се появяват наново. Тогава болният се облъчва със сравнително висока доза, за да се унищожат всички ракови клетки. За жалост обаче йонизиращата радиация убива не само раковите клетки, а и другите делящи се клетки, в частност кръвотворните стволови клетки.

         Една възможност е преди облъчването от болния да се извлече костен мозък, да се прочисти от раковите клетки и след облъчването да се върне обратно в тялото. При това обаче рецидивите са сравнително чести. Затова се предпочита костният мозък да се вземе от друг човек.

         Освен болните от левкемия има и други хора, които се нуждаят от присаждане на костен мозък: бебета с вродени дефекти на кръвообразуването (например т. нар. тежка комбинирана имунна недостатъчност) и хора, облъчени при злополука с ядрен реактор (надяваме се такива неща повече да не се случват, но човек никога не знае).

Присаждането от гледна точка на дарителя

         Костен мозък за присаждане се изсмуква с игла от тазовата, гръдната или бедрената кост. В това време дарителят е под пълна или местна упойка. Рисковете и вредностите за него са свързани именно с упойката. Загубата на кръвотворни стволови клетки се понася леко, защото се взема само малка част от общия им запас в организма. В следващите дни дарителят може да усеща болка на мястото на пункцията и известна слабост. Напоследък се разработва извличане на стволови клетки от кръвта; ако стане обичаен метод, то ще направи процедурата по-малко неприятна за дарителя.

Изисквания към костния мозък за присаждане

         Всяко присаждане на орган изисква висока съвместимост между тъканите на дарителя и приемателя. Ако има значителни разлики в тъканните съставки (антигени), имунната система на приемателя ще отхвърли чуждия орган – реакция на приемателя срещу присадката. При присаждане на костен мозък е особено важно антигенните разлики да са минимални, защото от костния мозък произлизат белите кръвни клетки, които осъществяват имунния отговор. При недостатъчна съвместимост ще започне реакция на присадката срещу приемателя, която може да бъде смъртоносна.

         Важните за тъканната съвместимост антигени са многобройни и крайно разнообразни в човешката популация. Затова е много трудно да се намерят двама души с еднакви антигени. Единствените хора с висока вероятност за съвпадение са братята и сестрите. Но в страна с малки семейства като България болният от левкемия ще има най-много един брат или сестра. Ако в семейството липсва подходящ донор, единствената надежда да се открие такъв е чрез претърсване на банка от данни за антигените на множество хора. Засега обаче като потенциални дарители на костен мозък са се регистрирали, общо взето, само родителите и други близки на децата с левкемия. Какъв е шансът да се открие подходящ донор в толкова оскъдна банка данни? Почти никакъв.

Какво можете да направите

         В София до “Пирогов” откъм страната на Руски паметник се намира Кръвната банка (всеки от работещите в комплекса ще ви упъти). Отидете сутрин и кажете, че искате да се регистрирате като потенциален донор на костен мозък. Ще ви вземат кръв за изследване на антигените, както и адрес и телефон, за да могат да ви открият, ако някой пациент се нуждае от вашия костен мозък. Всъщност вероятността това да се случи е нищожна. Най-вероятно никога няма да ви потърсят. Но колкото повече хора са се регистрирали, толкова по-голям е шансът за даден пациент да се открие съвместим дарител.

         Нямам сведения дали донори на костен мозък се регистрират и в други градове. Ако знаете за филиал на Кръвната банка извън София, моля да ми пратите електронно писмо, за да го включа в този текст.

Послеслов за юристи и законодатели

         Хората, готови да дарят костен мозък, според мен заслужават някакво насърчение. Най-малкото би било при нужда да могат да получат от Кръвната банка документ за кръвногруповата си принадлежност. За жалост в момента действа забрана от архива на Банката да се правят преписи. Така данните за кръвногруповите антигени си стоят в архива, а дарителите са принудени да изследват кръвната си група наново, да си пробиват вените и да плащат излишни пари (или в най-добрия случай Здравната каса да плаща излишни пари).

         Ако знаете кой нормативен документ забранява предоставянето на преписи, моля да ми пишете. Ако работите в институцията, издала този документ, и можете да допринесете за вдигане на нелепата забрана, добре е да го направите. Съвестните граждани трябва да се насърчават, иначе броят им никак няма да е голям.


         Публикувано 2007

         Copyright © Майя Маркова

         Имате право да съхранявате, размножавате и разпространявате този текст, стига да не го представяте като създаден от вас или от трето лице и да не извличате печалба.

         Текстът е писан от автор, който не е лекар, за читатели, които не са лекари. Нека читателите-медици бъдат снизходителни към любителския му характер. Ако обаче забележите фактически или терминологични грешки, моля ви да ми пишете, за да ги отстраня.


URL http://www.mayamarkov.com/popularmed/bonemarrow.htm
Към основната страница “Популярна медицина”