ПОПУЛЯРНА МЕДИЦИНА

 Тази страница обединява мои текстове по различни медицински въпроси, които засягат твърде много хора и въпреки това са пренебрегвани от обществото, училището и средствата за осведомяване. С други думи, това е опит за здравна просвета. В долния списък темите са подредени по азбучен ред. Потърсете тази, която ви интересува, и активирайте връзката.

Вадене на кърлеж
Опит за привличане на донори на костен мозък

Copyright © Майя Маркова

URL http://www.mayamarkov.com/popularmed/

Към картата на сайта