Основи на клетъчната биология

 1. Прокариотна клетка.
 2. Еукариотна клетка.
 3. Клетъчна мембрана. Мембранен транспорт. Цитоза.
 4. ДНК. Ядро. Хромозоми и кариотип.
 5. Синтеза и репарация на ДНК.
 6. Гени. Синтеза и зреене на РНК.
 7. Рибозоми и белтъчна синтеза.
 8. Белтъци. Нагъване и разграждане на белтъците.
 9. Ендоплазмена мрежа, апарат на Голджи и секреция.
 10. Лизозоми и вътреклетъчно смилане. Митохондрии и снабдяване на клетката с енергия.
 11. Цитоскелет и клетъчна подвижност.
 12. Клетъчен цикъл.
 13. Мейоза. Гаметогенеза.
 14. Оплождане. Индивидуално развитие при гръбначните.
 15. Делене, диференциране и смърт на клетките в организма.


Литература

         Марков Г. Тайните на клетката. 3. осн. прер. изд. Народна просвета, София, 1984.
         Чакъров Е., Ч. Начев. Атлас – клетка и тъкани. 2. изд. Просвета, София, 1993.
         Пирьова Б. Човешкият организъм. Гея-Либрис, София, 2000.
         Alberts B., D. Bray, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, J.D. Watson. Molecular Biology of the Cell. 3rd Edition. Garland Publishing Inc., New York, London, 1994. [Online] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?call=bv.View..ShowSection&rid=cell. Има руски превод: Албертс Б., Д. Брей, Дж. Льюис, М. Рэфф, К. Робертс, Дж. Уотсон (1994). Молекулярная биология клетки. 2. изд. Мир, Москва.
         Green N., W. Stout, D. Taylor. Biological Science. 3rd ed. Cambridge University Press, 1995. Има руски превод: Грин Н., У. Стаут, Д. Тейлор. Биология. Мир, Москва, 1993.
         Освен тези "общи" източници в края на всеки раздел са дадени конкретни.


         Създадох тази страница през 2005, когато четях лекциите по основи на клетъчната биология в Новия български университет. Като цяло този курс е съкратена и опростена версия на моя Кратък курс по биология online, но са добавени и някои раздели, които там липсват, за да се получи цялостен преглед на клетката. Освен за студенти от НБУ курсът е подходящ и за всеки друг читател, който се нуждае от въведение в клетъчната биология.

         За отзиви, въпроси и забележки пишете на mayamarkov@gmail.com

! Всички материали от този сайт, както и всяка друга публикация в Интернет, са предмет на авторско право точно като текстовете, публикувани на хартия.
За подробности натиснете тук.


URL http://www.mayamarkov.com/introcellbiol/


Публикувано 2005
Актуализирано 2009
Copyright © Майя Маркова


Карта на сайта