Любими сайтове


Професионални

         PubMed – база данни за публикациите в областта на биологията и медицината: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez

         OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) – база данни за установените човешки гени: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=omim

         (Тези два сайта, макар и много полезни, може да са трудни за начинаещия читател.)

         Най-добрият известен ми "учебник" по биология в мрежата: Kimball's Biology Pages http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/

         "Молекулна биология на клетката" от Албъртс и сътр. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?call=bv.View..ShowTOC&rid=mboc4.TOC&depth=2

         "Биология на развитието" от С. Гилбърт http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?call=bv.View..ShowTOC&rid=dbio.TOC&depth=2

         "Медицинска микробиология", С. Бейрън (ред.) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7627/

         "Наука за удоволствие" от Г. Карбони http://www.funsci.com/


Непрофесионални

         За любители на книгата: http://www.slovoto.org

         Вестник "Стършел" http://www.starshel.bg/


         За децата:

Аз-детето http://www.az-deteto.bg/
Мама Лиза http://www.mamalisa.com/
Песнички-залъгалки http://www.kididdles.com
Детски песнички http://kidsongs.wordpress.com/


         Обсъждане на проблемите в образованието:

"Да използваме мозъците си" http://www.faithfreedom.org/Testimonials/Sabrina50310.htm

         Само за знаещите руски:

Доценко, Пятое правило арифметики http://nauka.relis.ru/05/0412/05412020.htm

Арнольд, Путешествие в хаосе http://www.nkj.ru/archive/articles/5174/

Ладогин, “Реформа” образования http://scepsis.ru/library/id_1460.html


URL http://www.mayamarkov.com/favourite_sites.htm


Обратно към картата на сайта