За авторското право

Всички материали от сайта http://www.mayamarkov.com/, както и всяка друга публикация в Интернет, са предмет на авторско право точно като текстовете, публикувани на хартия.

Ако, разработвайки свой текст, използвате страница от този сайт като източник, трябва да я цитирате. Можете да видите в края на самата страница как се цитират източници от Интернет.

Имате право да създавате и съхранявате копия от страниците за своя лична употреба.

Също така имате право да размножавате и разпространявате тези файлове, ако спазвате две условия: (1) да не заличавате и да не променяте информацията, свързана с авторството на текстовете и илюстрациите; (2) да не извличате печалба. Нямате право да използвате файловете или части от тях за дейност, свързана с печалба, без изричното разрешение на автора.

Автор на всички текстове от този сайт е Майя Маркова от катедра Биология на Медицинския факултет, Медицински университет София. Автор на голяма част от илюстрациите също е Майя Маркова. Това са фигурите, за които не е посочено друго. Останалите илюстрации са създадени от други автори, чиито имена и съответните източници са дадени в текста към илюстрациите.

Имате право да използвате фигурите с автор Майя Маркова за учебни цели и като илюстрации на свои текстове при условие, че посочите автора и източника. Ако обаче желаете да използвате фигура от друг автор, Ваше задължение е да се свържете с него и да поискате разрешението му. (От това, че авторът на дадена фигура я е предоставил за конкретния сайт, не следва, че е преотстъпил изцяло авторските си права!)

За конкретни въпроси можете да ми пишете на mayamarkov@gmail.com

URL http://www.mayamarkov.com/biology/copyright.htm

Основна страница