Лична страница на Майя Маркова


English

     Кратка професионална автобиография: Родена съм през 1971 г. в София. През 1989 г. завърших 19-то училище "Елин Пелин" в София. От 1989 до 1994 г. следвах Биохимия и микробиология в Биологическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Специализирах биохимия и защитих дипломна работа през 1994 г. През същата година постъпих като асистент в катедра Биология на Медицинския факултет на Медицинския университет – София. През 2002 г. станах главен асистент, през 2012 г. - доцент. От 1998 г. имам специалност Медицинска биология, от 2005 г. – степен "доктор".

     Научни интереси: в областта на клетъчната биология, използвам предимно микроскопски и имуноцитохимични методи.

     Други интереси: разработвам учебни материали в помощ на студентите от 1. курс, за подробности вж. Кратък курс по биология online на адрес http://www.mayamarkov.com/biology/home.htm

     Карта на сайта http://www.mayamarkov.com/sitemap.htm

     За контакти: mayamarkov@gmail.com.